OBORY VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE
více info
PRODAVAČ 66-51-H/01 specialista prodeje. Denní forma vzdělávání, tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou (výuční list). Podmínky přijetí do oboru vzdělání (kritéria přijímacího řízení): 1) splnění podmínek zdravotní způsobilosti, 2) prospěl/a v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, 3) velmi dobré hodnocení z chování, žák se sníženým stupněm z chování doloží písemně odůvodnění ze ZŠ a podle závažnosti přestupku bude zvažováno možné přijetí či nepřijetí, 4) zájem o zvolený obor, 5) pohovor s uchazečem za přítomnosti rodičů v SŠO, 6) pohovor s uchazečem za přítomnosti rodičů na pracovišti OV. Podmínkou zahájení vzdělávání je úspěšné ukončení posledního ročníku povinné školní docházky. S každým uchazečem proběhne pohovor za účasti rodičů o zvoleném oboru ve škole a na pracovišti odborného výcviku. K přijímacímu řízení předloží uchazeč a jeho zákonný zástupce žákovu vyplněnou přihlášku se známkami ze základní školy. Zdravotní způsobilost žáka potvrzuje v přihlášce lékař. Vzdělávací program zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Organizační formou praktického vyučování je ODBORNÝ VÝCVIK (2 týdny v měsíci). Obsah vzdělávání tvoří skupina všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů: V průběhu vzdělávání se žák naučí psát na elektronickém psacím stroji a PC, ovládá praktické dovednosti při práci s prostředky informační technologie a umí je využívat v oblasti obchodního provozu, samostatně provádí administrativní práce, umí použít nové techniky prodeje a poskytování služeb, osvojí si schopnost komunikace při jednání se zákazníky a obchodními partnery i v cizím jazyce, umí ekonomicky vyhodnotit činnosti související s hospodařením obchodní provozovny. Společenská adaptabilita mu umožňuje reagovat na měnící se požadavky na trhu práce. O odborný výcvik se stará zkušený tým učitelů odborného výcviku, kteří pomohou každému uchazeči najít vhodné pracoviště v obchodní provozovně v centru Prahy nebo v blízkosti bydliště žáka. Pracoviště pro žáky jsou zřízena nejen u velkých firem, ale i v menších firmách a prodejnách na celém území Prahy a blízkém okolí, viz seznam smluvních partnerů. Absolvent nalezne uplatnění nejen v oboru prodavač, ale i v dalších obchodně provozních funkcích.
Logo formuláře
Přihláška - obor Prodavač - specialista prodeje
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Prodavač - specialista prodeje ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
PRODAVAČ - SPECIALISTA PRODEJE ELEKTROTECHNICKÉHO ZBOŽÍ
více info
PRODAVAČ 66-51-H/01 specialista prodeje elektrotechnického zboží. Denní forma vzdělávání, tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou (výuční list). Podmínky přijetí do oboru vzdělání (kritéria přijímacího řízení): 1) splnění podmínek zdravotní způsobilosti, 2) prospěl/a v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, 3) velmi dobré hodnocení z chování, žák se sníženým stupněm z chování doloží písemně odůvodnění ze ZŠ a podle závažnosti přestupku bude zvažováno možné přijetí či nepřijetí, 4) zájem o zvolený obor, 5) pohovor s uchazečem za přítomnosti rodičů v SŠO, 6) pohovor s uchazečem za přítomnosti rodičů na pracovišti OV. Podmínkou zahájení vzdělávání je úspěšné ukončení posledního ročníku povinné školní docházky. S každým uchazečem proběhne pohovor za účasti rodičů o zvoleném oboru ve škole a na pracovišti odborného výcviku. K přijímacímu řízení předloží uchazeč a jeho zákonný zástupce žákovu vyplněnou přihlášku se známkami ze základní školy. Zdravotní způsobilost žáka potvrzuje v přihlášce lékař. Vzdělávací program zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Organizační formou praktického vyučování je ODBORNÝ VÝCVIK (2 týdny v měsíci). Obsah vzdělávání tvoří skupina všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů: V průběhu vzdělávání se žák naučí psát na elektronickém psacím stroji a PC, ovládá praktické dovednosti při práci s prostředky informační technologie a umí je využívat v oblasti obchodního provozu, samostatně provádí administrativní práce, umí použít nové techniky prodeje a poskytování služeb, osvojí si schopnost komunikace při jednání se zákazníky a obchodními partnery i v cizím jazyce, umí ekonomicky vyhodnotit činnosti související s hospodařením obchodní provozovny. Společenská adaptabilita mu umožňuje reagovat na měnící se požadavky na trhu práce. O odborný výcvik se stará zkušený tým učitelů odborného výcviku, kteří pomohou každému uchazeči najít vhodné pracoviště v obchodní provozovně v centru Prahy nebo v blízkosti bydliště žáka. Pracoviště pro žáky jsou zřízena nejen u velkých firem, ale i v menších firmách a prodejnách na celém území Prahy a blízkém okolí, viz seznam smluvních partnerů. Absolvent nalezne uplatnění nejen v oboru prodavač, ale i v dalších obchodně provozních funkcích.
Logo formuláře
Přihláška - obor Prodavač - specialista prodeje elektrotechnického zboží
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Prodavač - specialista prodeje elektrotechnického zboží - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
více info
OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 66-53-H/01, denní forma vzdělávání, tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou (výuční list). Podmínky přijetí do oboru vzdělání (kritéria přijímacího řízení): 1) splnění podmínek zdravotní způsobilosti, 2) prospěl/a v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, 3) velmi dobré hodnocení z chování, žák se sníženým stupněm z chování doloží písemně odůvodnění ze ZŠ a podle závažnosti přestupku bude zvažováno možné přijetí či nepřijetí, 4) zájem o zvolený obor, 5) pohovor s uchazečem za přítomnosti rodičů v SŠO, 6) pohovor s uchazečem za přítomnosti rodičů na pracovišti OV. Podmínkou zahájení vzdělávání je úspěšné ukončení posledního ročníku povinné školní docházky. S každým uchazečem proběhne pohovor za účasti rodičů o zvoleném oboru ve škole a na pracovišti odborného výcviku. K přijímacímu řízení předloží uchazeč a jeho zákonný zástupce žákovu vyplněnou přihlášku se známkami ze základní školy. Zdravotní způsobilost žáka potvrzuje v přihlášce lékař. Vzdělávací program zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Organizační formou praktického vyučování je ODBORNÝ VÝCVIK (2 týdny v měsíci). Obsah vzdělávání tvoří skupina všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. V průběhu vzdělávání se žák naučí ovládat skladovací mechanizační prostředky, plnit úkoly spojené se skladováním, přípravou zboží a materiálu různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky, psát na elektronickém psacím stroji a PC, ovládat prostředky informační technologie, samostatně provádět administrativní práce, používat nové techniky skladování, komunikovat při jednání s obchodními partnery i v cizím jazyce, ekonomicky vyhodnotit činnosti související s hospodařením firmy. Společenská adaptabilita mu umožňuje reagovat na měnící se požadavky na trhu práce. Absolvent nalezne možnost uplatnění v obchodním, výrobním nebo logistickém provozu, je připraven k získání osvědčení způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství, kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků (I ADW1), jeřábnický kurz (třída „O“ a vazačský kurz). O odborný výcvik se stará zkušený tým učitelů odborného výcviku, kteří pomohou každému uchazeči najít vhodné pracoviště v obchodní provozovně v centru Prahy nebo v blízkosti bydliště žáka. Pracoviště pro žáky jsou zřízena nejen u velkých firem, ale i v menších firmách, skladech a prodejnách na celém území Prahy a blízkém okolí, viz seznam smluvních partnerů. Absolvent nalezne uplatnění nejen v oboru operátor skladování, ale i v dalších obchodně provozních funkcích.
Logo formuláře
Přihláška - obor Operátor skladování
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Operátor skladování - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu

OBORY VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OBCHODNÍK - MANAŽER OBCHODU
více info
OBCHODNÍK 66-41-L/01, denní forma vzdělávání, čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Vstupním předpokladem je úspěšné ukončení povinné školní docházky a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Po absolvování druhého ročníku si žák může zvolit specializaci z možností zaměření Manažer obchodu nebo Specialista marketingu. Obor vzdělání je zařazen do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP. Žáci tak mohou po úspěšném ukončení 3. ročníku skládat dobrovolně závěrečné zkoušky a získat tak i výuční list oboru prodavač. Žáci mají právo pokračovat ve studiu 4. ročníku oboru vzdělání, na který byli přijati, bez ohledu na výsledek vykonané závěrečné zkoušky. Vzdělávací program zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Organizační formou praktického vyučování je ODBORNÝ VÝCVIK (jeden den v týdnu) a ODBORNÁ PRAXE. Profil absolventa oboru OBCHODNÍK: Absolvent umí řešit problematiku související s činností obchodních provozoven a obchodních oddělení firem, orientuje se v zákonech a právních předpisech, dorozumí se dvěma cizími jazyky, samostatně účtuje a pracuje na počítači. Uplatnění: Absolvent školního vzdělávacího programu oboru obchodník je středoškolsky odborně vzdělaný pracovník se širokým uplatněním ve sféře obchodu a obchodování, v podnikatelské činnosti, ve státní sféře, v řízení obchodních firem, ve společnostech provozujících mezinárodní obchod, v bankovní sféře. Možnost uplatnění nalezne i v ekonomické sféře jako referent marketingu, bankovní a pojišťovací pracovník, personalista, samostatný účetní či pracovník realitní kanceláře. Je způsobilý ucházet se o vzdělávání na vyšší odborné či vysoké škole především ekonomického zaměření. Úspěšným složením maturitní zkoušky získá všeobecné i odborné vzdělání.
Logo formuláře
Přihláška - obor Obchodník
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro obor Obchodník
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Obchodník - manažer obchodu - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
OBCHODNÍK - SPECIALISTA MARKETINGU
více info
OBCHODNÍK 66-41-L/01, denní forma vzdělávání, čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Vstupní předpoklady: Úspěšné ukončení povinné školní docházky a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Po absolvování druhého ročníku si žák může zvolit specializaci z možností zaměření Manažer obchodu nebo Specialista marketingu. Obor vzdělání je zařazen do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP. Žáci tak mohou po úspěšném ukončení 3. ročníku skládat dobrovolně závěrečné zkoušky a získat tak i výuční list oboru prodavač. Žáci mají právo pokračovat ve studiu 4. ročníku oboru vzdělání, na který byli přijati, bez ohledu na výsledek vykonané závěrečné zkoušky. Vzdělávací program zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Organizační formou praktického vyučování je ODBORNÝ VÝCVIK (jeden den v týdnu) a ODBORNÁ PRAXE. Profil absolventa oboru OBCHODNÍK: Absolvent umí řešit problematiku související s činností obchodních provozoven a obchodních oddělení firem, orientuje se v zákonech a právních předpisech, dorozumí se dvěma cizími jazyky, samostatně účtuje a pracuje na počítači. Uplatnění: Absolvent školního vzdělávacího programu oboru obchodník je středoškolsky odborně vzdělaný pracovník se širokým uplatněním ve sféře obchodu a obchodování, v podnikatelské činnosti, ve státní sféře, v řízení obchodních firem, ve společnostech provozujících mezinárodní obchod, v bankovní sféře. Možnost uplatnění nalezne i v ekonomické sféře jako referent marketingu, bankovní a pojišťovací pracovník, personalista, samostatný účetní či pracovník realitní kanceláře. Je způsobilý ucházet se o vzdělávání na vyšší odborné či vysoké škole především ekonomického zaměření. Úspěšným složením maturitní zkoušky získá všeobecné i odborné vzdělání.
Logo formuláře
Přihláška - obor Obchodník
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro obor Obchodník
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Obchodník - specialista marketingu - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu

OBORY VZDĚLÁNÍ NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

PODNIKÁNÍ
více info
PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 (nástavbové studium pro absolventy tříletého středního vzdělávání s výučním listem), forma studia denní (2 roky) nebo dálková (3 roky). Vstupní předpoklady: střední vzdělání s výučním listem v libovolném oboru; úspěšné absolvování přijímacího řízení; zdravotní způsobilost. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Denní forma vzdělávání - výuka probíhá každý den dle rozvrhu vyučovacích hodin. Dálková forma vzdělávání - konzultace probíhají jeden den v týdnu (úterý od 13,15 hod. do 19,30 hod.) dle rozvrhu. Klasifikace se uzavírá formou pololetních zkoušek ze všech vyučovaných předmětů (leden, červen). Vzdělávací program studijního oboru PODNIKÁNÍ rozšiřuje a prohlubuje všeobecné a odborné vzdělání absolventů tříletého středního vzdělání s výučním listem. Profil absolventa oboru podnikání: Absolvent umí řešit problematiku související s podnikáním, orientuje se v zákonech a právních předpisech, dorozumí se jedním cizím jazykem, samostatně účtuje a pracuje na počítači. Uplatnění: Může se uplatnit v podnikatelské činnosti, ve státní sféře, v řízení firem, v bankovní sféře.
Logo formuláře
Přihláška - obor Podnikání - denní i dálková forma
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Podnikání denní - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Podnikání dálkové - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu

Aktuality