Evropské strukturální a investiční fondy

logo norsko (1)

Naše škola se úspěšně zapojila do mezinárodního projektu s Thora Storm videregående skole z norského Trondheimu. Naši žáci tak budou mít možnost vycestovat a poznat své norské protějšky. Budou spolupracovat na mezinárodním projektu, se kterým poté budou soutěžit na veletrhu juniorských firem v kraji Trondelag. Vzhledem k aktuální situaci musíme vyčkávat na příznivější podmínky a do projektu se pustíme hned, jakmile to bude možné.
Program je financován z Fondů EHP, do nichž přispívá Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Cílem programu je zvýšit vzdělanostní základnu a lidský kapitál v České republice, snížit ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Program Vzdělávání podporuje projekty zaměřené na spolupráci škol a dalších vzdělávacích institucí, které vedou k modernizaci a inovaci výuky. Školy si také mohou vyměňovat své žáky, studenty a zaměstnance v rámci studijních a výukových pobytů. Na realizaci projektů je vyčleněno téměř 7 milionů eur. V prvních dvou kolech výzev bylo podpořeno 57 projektů s celkovou alokací 3,5 milionu euro. Více informací o programu Vzdělávání naleznete zde: https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp
Kontakt (koordinátor projektu): Ing. Marek Začal – zacal@ssob.cz

V rámci příprav na budoucí možnou spolupráci s novými partnery navštívila naše škola Thora Storm videregående skole v norském Trondheimu. Jednalo se o dvoudenní návštěvu hrazenou z Fondů EHP, které podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Prohlédli jsme si interiér v nově zmodernizované budově školy, navštívili výuku a v průběhu celé návštěvy pak intenzivně připravovali rámcový plán a další možnosti budoucí spolupráce. Naše škola se nyní chystá projít výběrovým řízením, a pokud uspěje, čeká nás již tento a příští rok výměnný pobyt s norskými studenty. Jedním z hlavních cílů pak bude vytvoření reálně fungující česko-norské obchodní společnosti, která bude příští rok v Norsku soutěžit na prestižním veletrhu firem. Držme si palce. Skål! :)

evropské strukturální fondy

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125
Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu dle MS2014+: Šablony II SŠO
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016631
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 01. 2020
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2021
Dotace: 523 886,00

Název projektu dle MS2014+: 02_16_042 SŠO, Praha 2
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005361
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2017
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2019
Dotace: 1 013 352,00

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_066 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality