Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,
chceme Vám poskytovat kvalitnější informace o výsledcích vzdělávání Vašich dětí, proto používáme také „elektronickou žákovskou knížku“ jako prostředek komunikace mezi školou a Vámi. V této webové aplikaci máte možnost nahlížet do klasifikačních údajů Vašich dětí v jednotlivých předmětech, nahlížet do třídní knihy, kontrolovat docházku a komunikovat s vyučujícími. Postup při navazování této komunikace je z technického hlediska popsán níže. Zahájení komunikace z Vaší strany je organizováno předáním jmen a hesel pro Vás osobně, nebo v zalepené obálce s prosbou o potvrzení. Prosíme Vás tedy o převzetí přiložených údajů, potvrzení přijetí, jejich pečlivé uschování a v neposlední řadě o efektivní využívání.

Aktuality