Aktuality

Harmonogram MZ a ZZ září 2021

mz a zz září 2021

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 3. kolo přijímacího
řízení


V třetím kole přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  
nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
tříleté – dálková forma vzdělávání  
podání přihlášky do 25. srpna 2021
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání a Vyhodnocení přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Tematické okruhy
školní přijímací zkouška 27. srpna 2021
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf

Třetí kolo bude uzavřeno k 31. srpnu 2021


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 25. srpna 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“ a Hodnocení přijímacího řízení
Třetí kolo bude uzavřeno k 31. srpnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání:  .pdf

 

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 25. srpna 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“ a Hodnocení přijímacího řízení
Třetí kolo bude uzavřeno k 31. srpnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 25. srpna 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“ a Hodnocení přijímacího řízení
Třetí kolo bude uzavřeno k 31. srpnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (obory vzdělání s výučním listem) se nekonají.

Nahlížení do spisu:
30. 8. 2021, 14-15 hod.

Počet volných míst pro třetí kolo přijímacího řízení

počty třetí kolo

Výsledky druhého kola přijímacího řízení

Výsledky druhého kola přijímacího řízení:

Seznam přijatých uchazečů ve druhém kole příjímacího řízení pro obor vzdělání Obchodník: více

Pořadí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání Obchodník (přijatí i nepřijatí): více

Seznam přijatých uchazečů ve druhém kole příjímacího řízení oboru vzdělání Podnikání, forma dálková: více

Seznam přijatých uchazečů ve druhém kole příjímacího řízení oboru vzdělání Prodavač: více

Seznam přijatých uchazečů ve druhém kole příjímacího řízení oboru vzdělání Operátor skladování: více

Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení - Obchodník

Výsledky náhradního termínu prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Obchodník: zde

Mimořádné termíny MZ

Mimořádné termíny praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky:
28. 6. 2021, 8.00 obor vzdělání Podnikání
29. 6. 2021, 8.00 obor vzdělání Obchodník

Mimořádné termíny společné části maturitní zkoušky:

7. 7. 2021, 9.00 Matematika
7. 7. 2021, 14.30 Anglický jazyk
8. 7. 2021, 9.00 Český jazyk a literatura

Ředitelské volno P1.A a P1.B

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje 28. 6. 2021 a 29. 6. 2021 pro žáky třídy P1.A a P1.B dnem ředitelského volna z organizačních důvodů.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41-L/01 OBCHODNÍK
čtyřletý obor s maturitní zkouškou
pro všechny zvolené specializace a zaměření (Manažer obchodu, Specialista marketingu)
podání přihlášky do 14. 6. 2021

školní přijímací zkouška 21. 6. 2021, náhradní termín 23.6. 2021

vstupní pohovor – viz Kritéria přijímacího řízení

Hodnocení přijímacího řízení

Tematické okruhy k přijímacím zkouškám

2. kolo bude uzavřeno k 24. 6. 2021

nahlédnutí do spisu – 23. 6. 2021 od 13 do 15 hod.

formulář přihlášky ke vzdělávání: pdf


64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
tříleté – dálková forma vzdělávání  

podání přihlášky do 14. 6. 2021

školní přijímací zkouška 21. 6. 2021, náhradní termín 23.6. 2021

2. kolo bude uzavřeno k 24. 6. 2021

nahlédnutí do spisu – 23. 6. 2021 od 13 do 15 hod.

Kritéria přijímacího řízení pro denní a dálkovou formu vzdělávání

Hodnocení přijímacího řízení

Tematické okruhy k přijímacím zkouškám
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
formulář přihlášky ke vzdělávání: pdf

 

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 14. června 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení"

"Hodnocení přijímacího řízení
2. kolo bude uzavřeno k 24. 6. 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: pdf

 

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 14. června 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení

"Hodnocení přijímacího řízení
2. kolo bude uzavřeno k 24. 6. 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 14. června 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení 

"Hodnocení přijímacího řízení
2. kolo bude uzavřeno k 24. 6. 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: pdf

 

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (obory vzdělání s výučním listem) se nekonají.

Nahlížení do spisu:
23. 6. 2021, 13-15 hod.

 

Počet volných míst pro druhé kolo přijímacího řízení:

počet uchazečů 2 kolo

Testování - Covid - od 24. 5.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Zároveň je
stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy. Testování v těchto případech probíhá také jedenkrát týdně.
Harmonogram testování žáků pro odborný výcvik:

Sudé pondělí
8.00 1.F, 1.G, 1.B
8.30 2.F, 2.E

Liché pondělí
8.00 3.D, 1.E, 3.E, 1.B
8.30 1.D, 2.D, 3.F

Testování pro období teoretické přípravy bude probíhat vždy první hodinu vyučování třídy v pondělí.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020/2021

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Obchodník:

Obchodník

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Podnikání, forma denní:

Podnikání - denní forma

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Podnikání, forma dálková:

Podnikání - dálková forma

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Prodavač:

Prodavač

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Operátor skladování:

Operátor skladování

Dodatek opatření MŠMT - přijímací zkoušky

Dodatek opatření MŠMT ČR č. j.: MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021 k přijímacím zkouškám

Více info zde

Harmonogram testování od 10.5. do 14.5.

Harmonogram testování (COVID-19) ve Střední škole obchodní v týdnu 10. 5. - 14. 5. 2021
pondělí, 10. 5. 2021, 8.15 třídy: 3.D, 1.E, 3.E, 1.B
pondělí, 10. 5. 2021, 8.45 třídy: 1.D, 2.D
úterý, 11. 5. 2021, 8.00 třída: 2.A
středa, 12. 5. 2021, 8.00 třída: 1.A
čtvrtek, 13. 5. 2021, 8.00 třídy: 2.B
pátek, 14. 5. 2021, 8.00 třída: 3.A

Dodatek opatření MŠMT - MZ

Dodatek opatření MŠMT ČR č. j.: MSMT-3267/2021-6 ze dne 28. 4. 2021 k maturitním zkouškám:

Více info zde

Testování - Covid - nařízení MZDR

Dle vládního nařízení Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN je od 26. 4. 2021 umožněno praktické vyučování žáků středních škol. Žáci povinně absolvují před nástupem na praktické vyučování antigenní test nebo se prokáží potvrzením o laboratorně ověřeném prodělání onemocnění COVID-19, jsou po nařízené izolaci a od prvního PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Testování realizuje škola nebo SPV.

Harmonogram testování pondělí, 26. 4. 2021 ve Střední škole obchodní
8.00 třídy: 3.D, 1.E, 3.E, 1.B
8.30 třídy: 1.D, 2.D
Harmonogram testování úterý, 27. 4. 2021 ve Střední škole obchodní
8.00 třída: 2.A
Harmonogram testování středa, 28. 4. 2021 ve Střední škole obchodní
8.00 třída: 1.A
Harmonogram testování čtvrtek, 29. 4. 2021 ve Střední škole obchodní
8.00 třídy: 3.D, 1.E, 3.E, 2.B
8.30 třídy: 1.D, 2.D
Harmonogram testování pátek, 30. 4. 2021 ve Střední škole obchodní
8.00 třída: 3.A

Konzultační hodiny - prezenčně

Pro žáky posledních ročníků a pro žáky ohrožené školním neúspěchem je možné od 19. 4. 2021 organizovat konzultace ve škole ve skupinách do 6 žáků.
Zájemci o tuto konzultaci se musí přihlásit u svého vyučujícího, který ve svých konzultačních hodinách (odpoledne od 15.00) tuto konzultaci bude realizovat. Účast na konzultaci je dobrovolná, není součástí běžné výuky dle rozvrhu a tuto výuku nenahrazuje. Ve skupině mohou být žáci různých tříd.
Těšíme se na hojné využívání této možnosti a plné využití této omezené kapacity.

Třídní schůzky - online

Třídní schůzky se konají 28. 4. 2021 v 16.30. Uskuteční se online s využitím aplikace MS Teams.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - návrat k prezenčnímu vzdělávání

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN proto podmiňuje návrat dětí, žáků k prezenčnímu vzdělávání negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného samoodběrem prostřednictvím neinvazivního antigenního nebo neinvazivního RT-PCR testu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - přijímací zkoušky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ke konání přijímacích zkoušek:
Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

více info zde

Opatření MŠMT k přijímacím zkouškám

Opatření MŠMT ČR k termínům přijímacího řízení a konání přijímacích zkoušek
 

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřletý obor vzdělání Obchodník se koná:

1. termín 3. 5. 2021

2. termín 4. 5. 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 2. 6. 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 3. 6. 2021

dle časového rozvrhu konání jednotné přijímací zkoušky

Přijímací pohovory na maturitní obor vzdělání Obchodník se konají od 3. 5. 2021

První kolo bude uzavřeno nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Nahlížení do spisu 18. 5. 2021, 12-15 hod.

 

Školní přijímací zkouška pro nástavbový obor vzdělání Podnikání se koná:

10. 5. 2021, 8.00 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky 17. 5. 2021, 8.00 hod.

První kolo bude uzavřeno nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 21. 5. 2021.

Nahlížení do spisu 18. 5. 2021, 12-15 hod.

 

Přijímací řízení pro tříleté obory vzdělání s výučním listem Prodavač – specialista prodeje, PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží a OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ:

Přijímací pohovory od 19. 3. 2021

První kolo bude uzavřeno k 19. květnu 2021

Nahlížení do spisu pro obory bez přijímací zkoušky:
19. 4. 2021, 8-14 hod.
20. 4. 2021, 8-17 hod.
21. 4. 2021, 8-14 hod.

Informace z MŠMT ČR k novým úpravám závěrečné a maturitní zkoušky pro žáky závěrečných ročníků školního roku 2020/2021

Informace z MŠMT ČR k novým úpravám maturitní zkoušky pro žáky závěrečných ročníků maturitních oborů školního roku 2020/2021

Více info zde

Informace z MŠMT ČR k novým úpravám závěrečné zkoušky pro žáky závěrečných ročníků oborů vzdělání s výučním listem školního roku 2020/2021

Více info zde

Harmonogram konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky

Harmonogram konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 v oborech vzdělání s výučním listem.
Závěrečná zkouška se skládá z praktické zkoušky a ústní zkoušky.
Praktická zkouška
2. 6. 2021 obhajoba SOP oboru vzdělání Operátor skladování
3.D 2. 6. -14. 6. 2021
3.F specialista prodeje 2. 6. -16. 6. 2021
3.F specialista prodeje elektrotechnického zboží 2. 6. - 17. 6. 2021
3.E 2. 6. - 18. 6. 2021
Ústní zkouška
3.D 21.6. 2021
3.F specialista prodeje 23. 6. 2021
3.F specialista prodeje elektrotechnického zboží 24. 6. 2021
3.E 25. 6. 2021

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, více informací zde: První kolo přijímacího řízení

1. 3. - uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

Do 1. 3. 2021 máte možnost podat přihlášku do 1. kola přijímacího řízení. Přihlášku je možné donést do školy osobně ve všedních dnech mezi 8:00 a 15:00 i v době školních prázdnin, případně poslat poštou na adresu školy SŠO Belgická 250/29, 120 00 Praha 2. Odeslaná obálka musí mít razítko odeslání nejpozději 1. 3. 2021.

Harmonogram MZ

Harmonogram konání jednotlivých zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2021/2021 v oborech vzdělání s maturitní zkouškou pro žáky závěrečných ročníků školního roku 2020/2021:

Písemné práce – zrušeny

Praktická maturitní zkouška
4.A: 5. 5. 2021 – 6. 5.2021
P2.A, P2.B, P3.A: 6. 5. 2021

Didaktické testy (společná část MZ) 24. 5. 2021 – 25. 5. 2021 dle Jednotného zkušebního schématu

Ústní zkoušky
4.A 7. 6. 2021 – 10. 6. 2021
P2.A 7. 6. 2021 – 10. 6. 2021
P2.B 2. 6. 2021 – 4. 6. 2021
P3.A 2. 6. 2021 – 4. 6. 2021