Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 3. kolo přijímacího
řízení

V třetím kole přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  
nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
tříleté – dálková forma vzdělávání  
podání přihlášky do 25. srpna 2021
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání a Vyhodnocení přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Tematické okruhy
školní přijímací zkouška 27. srpna 2021
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf

Třetí kolo bude uzavřeno k 31. srpnu 2021


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 25. srpna 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“ a Hodnocení přijímacího řízení
Třetí kolo bude uzavřeno k 31. srpnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf

 

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 25. srpna 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“ a Hodnocení přijímacího řízení
Třetí kolo bude uzavřeno k 31. srpnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 25. srpna 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“ a Hodnocení přijímacího řízení
Třetí kolo bude uzavřeno k 31. srpnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf

 

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (obory vzdělání s výučním listem) se nekonají.

Nahlížení do spisu:
30. 8. 2021, 14-15 hod.

Počet volných míst pro třetí kolo přijímacího řízení

počty třetí kolo

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů ve druhém kole příjímacího řízení pro obor vzdělání Obchodník více
Pořadí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání obchodník (přijatí i nepřijatí) více

Seznam přijatých uchazečů ve druhém kole příjímacího řízení oboru vzdělání Podnikání, forma dálková více
Seznam přijatých uchazečů ve druhém kole příjímacího řízení oboru vzdělání Prodavač více
Seznam přijatých uchazečů ve druhém kole příjímacího řízení oboru vzdělání Operátor skladování více

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - přijímací zkoušky 2. kolo

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení - Obchodník

Výsledky náhradního termínu prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Obchodník

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41-L/01 OBCHODNÍK
čtyřletý obor s maturitní zkouškou
pro všechny zvolené specializace a zaměření (Manažer obchodu, Specialista marketingu)
podání přihlášky do 14. 6. 2021

školní přijímací zkouška 21. 6. 2021, náhradní termín 23. 6. 2021

vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“

"Hodnocení přijímacího řízení"

Tematické okruhy k přijímacím zkouškám

2. kolo bude uzavřeno k 24. 6. 2021

nahlédnutí do spisu – 23. 6. 2021 od 13 do 15 hod.

formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf


64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
tříleté – dálková forma vzdělávání  

podání přihlášky do 14. 6. 2021

školní přijímací zkouška 21. 6. 2021, náhradní termín 23.6. 2021

2. kolo bude uzavřeno k 24. 6. 2021

nahlédnutí do spisu – 23. 6. 2021 od 13 do 15 hod.

Kritéria přijímacího řízení pro denní a dálkovou formu vzdělávání

Hodnocení přijímacího řízení

Tematické okruhy k přijímacím zkouškám
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf

 

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 14. června 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení"

"Hodnocení přijímacího řízení “
2. kolo bude uzavřeno k 24. 6. 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf

 

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 14. června 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“

"Hodnocení přijímacího řízení “
2. kolo bude uzavřeno k 24. 6. 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 14. června 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení “

"Hodnocení přijímacího řízení “
2. kolo bude uzavřeno k 24. 6. 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .pdf

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (obory vzdělání s výučním listem) se nekonají.

Nahlížení do spisu:
23. 6. 2021, 13-15 hod.

 

Počet volných míst pro druhé kolo přijímacího řízení

počet uchazečů 2 kolo

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2021/2022

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Obchodník více
Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Podnikání, forma denní více
Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Podnikání, forma dálková více
Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Prodavač více
Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Operátor skladování více

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - přijímací zkoušky

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Přijímací řízení

Přijímací řízení  - dodatek ze dne 15. 3. 2021
Opatření MŠMT ČR k termínům přijímacího řízení a konání přijímacích zkoušek
Jednotná přijímací zkouška pro čtyřletý obor vzdělání Obchodník se koná:

1. termín 3. 5. 2021

2. termín 4. 5. 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 2. 6. 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 3. 6. 2021

dle časového rozvrhu konání jednotné přijímací zkoušky

Přijímací pohovory na maturitní obor vzdělání Obchodník se konají od 3. 5. 2021

První kolo bude uzavřeno nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Nahlížení do spisu 18. 5. 2021, 12-15 hod.

Školní přijímací zkouška pro nástavbový obor vzdělání Podnikání se koná: 10. 5. 2021, 8.00 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky 17. 5. 2021, 8.00 hod.

První kolo bude uzavřeno nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 21. 5. 2021.

Nahlížení do spisu 18. 5. 2021, 12-15 hod.

 

Přijímací řízení pro tříleté obory vzdělání s výučním listem Prodavač – specialista prodeje, PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží a OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ:

Přijímací pohovory od 19. 3. 2021

První kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2021

Nahlížení do spisu pro obory bez přijímací zkoušky:
19. 4. 2021, 8-14 hod.
20. 4. 2021, 8-17 hod.
21. 4. 2021, 8-14 hod.

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.
V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41 L/01 OBCHODNÍK
čtyřletý obor s maturitní zkouškou
pro zvolené specializace a zaměření (Manažer obchodu a Specialista marketingu)
podání přihlášky do 1. března 2021
jednotná přijímací zkouška s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka (CERMAT),
vstupní pohovor
Kritéria přijímacího řízení
Vyhodnocení přijímacího řízení 

Další podrobnosti o hodnocení

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou
přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 12. dubna 2021
2. řádný termín 13. dubna 2021
1. náhradní termín 12. května 2021
2. náhradní termín 13. května 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_obchodnik_denni (1), .pdf
první kolo bude uzavřeno nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  
nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
dvouleté – denní forma vzdělávání
tříleté – dálková forma vzdělávání  
podání přihlášky do 1. března 2021
školní přijímací zkouška z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka nebo test studijních předpokladů dle kritérií přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Vyhodnocení přijímacího řízení oborů vzdělání podnikání

Další podrobnosti o hodnocení denní forma vzdělávání

Další podrobnosti o hodnocení dálková forma vzdělávání


řádný termín 19. dubna 2021
náhradní termín 26. dubna 2021
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska _SS_1213_podnikani, .pdf

první kolo bude uzavřeno nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 30. dubna 2021


66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“
Hodnocení přijímacího řízení
první kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_operator_skladovani_denni, .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje  
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“

Hodnocení přijímacího řízení
první kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_sz_denni, .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží  
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“

Hodnocení přijímacího řízení
první kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: Prihlaska_SS_prodavac_sz_denni, .pdf

 

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (obory vzdělání s výučním listem) se nekonají.

Nahlížení do spisu pro obory bez přijímací zkoušky:
19. 4. 2021, 8-14 hod.
20. 4. 2021, 8-17 hod.
21. 4. 2021, 8-14 hod.

Nahlížení do spisu pro obory s přijímací zkouškou.
27. 4. 2021, 12-15 hod.

Aktuality